ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562
   
 
   ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 โทร.075489111
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562