ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม
   
 
   อบต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 โทร.075489111
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มกราคม. 2563