ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขุดลอกด้านหน้าท่อและด้านท้ายท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายดิเรก ดาวกระจาย หมู่ที่ 10
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มกราคม. 2563