ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หากเกินกำหนดต้องเสียเบี้ยปรับฯ
   
 
   อบต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2563