ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
 
   อบต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือน สิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 30 กันยายน 2563
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2563