งานบริหารงานบุคคล
     
งานบริหารงานบุคคล แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (สำหรับตำแหน่งวิชาการ และ ทั่วไป)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2563