นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางเรื่อง นโยบายบริหารงานบุคคล2564
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มกราคม. 2564